ערלה באוכמניות

שאלה

שלום וברכה, קניתי שתיל של אוכמניות מתרביות אל-רום בגולן (מזן לגאסי) בשאלה שנשאל המשווק (שמכר כמה זנים) לגבי ערלה הוא ענה: "מבחינת עורלה: ג'ובלי מתשע"ט, אם גדל במנותק מהקרקע השאר תש"פ, וצריכים לגדול במחובר (חורים בעציץ מעל קרקע) מבחינת גיל, כולם שנה וחצ, מלבד טיף בלו וסאנשיין, בני קצת פחות משנה". רציתי לדעת איך עליי לשתול ומה עליי להקפיד כדי שלא אכשל בעורלה ומתי בפועל אוכל לאכול אוכמניות מהשיח. כמו כן, קניתי לפני שנה שיח אוכמניות ממשתלת יגור ושם נאמר לי שהשתיל בן שנה וחצי ושתלי אותו בעציץ גדול בבית וגם שם יש לי את אותה השאלה. תודה מראש, אריאל

תשובה

שלום רב, 

א. שיח האוכמניות נחשב אילן ולכן יש בו דין ערלה.

ב. עץ שגדל בקרקע או בעציץ שהוא מחובר לקרקע חייב בערלה מדאורייתא. אם הוא גדל במצע מנותק או שהעציץ מצוי על משטח מנתק כלשהו הוא חייב בערלה מדרבנן.

העיקרון הבסיסי הוא שאם השתיל היה במשתלה במצע מנותק אפשר להמשיך למנות את שנות הערלה שלו ובלבד שממשיכים לגדל אותו במצע מנותק. אך אם מעבירים אותו לאדמה חייב בערלה מדאורייתא ויש למנות שנות ערלה מחדש. אם הוא גדל במשתלה במחובר על פי כל התנאים (ובפיקוח כשרותי) אפשר להמשיך למנות שנות ערלה בין אם אנו נוטעים אותו בקרקע בגינה ובין אם מחזיקים אותו בתוך כלי במרפסת (במנותק). במקרה זה האחרון אם אחר כך ייטע אותו באדמה יהיה חייב למנות שנות ערלה מחדש.

ג. במשתלה ביגור - כיוון שאת השתילים משם אתה מחזיק על המרפסת ובמנותק מן האדמה, אזי אפשר להמשיך את מניין השנים של המשתלה. אם אין למשתלה ביגור פיקוח כשרותי, כי אז לא ידוע מהו מניין שנות הערלה של המשתלה, ולכן צריך בירור בנקודה זו.

ד. לגבי מניין שנות הערלה בשתילים שקנית ממשתלת 'אל רום' בגולן, אני צריך לדעת מתי נטעת אותם (או מתכוון לנוטעם) וגם אם יהיה זה בגינה או בכלי במרפסת. לכן לגבי שאלה ספציפית זו אני מציע להתקשר אלי למכון (08/6847325).

בברכה, 

יואל פרידמןהרב יואל פרידמן | ג' כסלו תשפ"א 17:05