ערלה בעציץ

שאלה

שלום כבוד הרב. במרפסת של דירתי, בקומה ה2-3 של הבניין (בגלל מדרון תלול ק. 3 בצדו של המרפסת) אני מגדל שתיל אתרוך שגידלתי מגרעין שנזרע בתחילת השנה הנוכחית (תשע"ט) בצלחת מפלסטיק, וא"כ הועבר לאציץ עם 6 חורים תחתוניים בקוטר כ05. סמ. כ"א (ובנוסף 6 חריצים בצד בחלק התחתון של העציץ). שאלותיי: א. מהדינו של שתיל האתרוג לגבי ערלה וגם, אחרי שיניב פרי בע"ה, לגבי שביעית ומעשרות? ב. האם הדינים ישתנו אם אניח את העתיץ על גבי צלחת מפלסטיק (לפני ט,ו באב)? ג. מה יהיה דינו לגבי ערלה אחרי שאשתול את עץ האתרוג (מעציץ נקוב או על גבי צלחת מפלסטיק) באדמה? בכבוד ג'ימס

תשובה

שלום

השתיל נמצא בעציץ אם העציץ נקוב  בנקב בקוטר של 2.5 ס"מ לפחות ומונח ע"ג קרקע (אדמה) נחשב כשיונק מן הקרקע וניתן למנות שנות ערלה כבר מעתה.

אם מונח לא ע"ג קרקע הרי הוא נחשב כמונח בעציץ לא נקוב, שיש לו דיני ערלה מדרבנן ואם תעביר אותו לאחר זמן לקרקע נתחיל למנות שנות ערלה מחדש שהרי מתחיל חיוב דאורייתא על עציץ זה.

אם היה מונח נקוב וע"ג קרקע ותעביר אותו למקום שיש תחתית הרי  הוא עבר מחיוב דאוריתא לחויוב דרבנן ותוכל להמשיך למנות שנות ערלה .

(הרחבה בנושא נחיתן למצוא בספר הלכות הארץ בהוצאת המכון עמ'141)

לעניין שביעית כל הגדל בעציץ אפילו לא נקוב ומונח במקום לא מקורה חייב בדיני שביעית

ורק עציץ לא נקוב המונח בתוך בית (מקום מקורה ) בזמן בזה ששביעית חיובה רק מדרבנן יהיה פטור מדיני שביעית.

רבני מכון התורה והארץ | ז' אב תשע"ט 12:37