ערלה בשיח שיבה

שאלה

האם יש דין ערלה בעץ שיבה

תשובה

בשיבה לא נאכל הפרי אלא חולטים את עליו ושותים את המים עם טעם השיבה. בפשטות לפי הראשונים אין בעלים ערלה ואינם נחשבים פרי. ולפי הרב מרדכי אליהו זצ"ל העלים הנאכלים הם פריו ואסורים מדין ערלה.

הרב יעקב אפשטיין | ז' תמוז תשע"ט 18:57