פירות ערלה בפסיפלורה

שאלה

יש לי בגינה פירות פסיפלורה. הרב פרידמן הביא שלאשכנזים הם אילן ולספרדים ירק. אני מיוצאי אשכנזי. הרמב"ם בה’ מא"א פרק י’ הלכ ט פוסק שערלה אסור בהנאה. א"א להפקירם שמא יכשל מי משהוא ו/או "אם יאכל בטובה" נמצאתי נהנה. אם הפירות מותרים למישהוא נמצא המפסידם עובר בבל תשחית.
מה לעשות בהם?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

בדבר שאדם עושה לשם מצוה, אין בכך משום בל תשחית, שהרי הוא עושה מחשש שמא הפירות הם ערלה ולא לצורך השחתה. על כן יכול לאבד את הפירות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |