פירות שגדלו לראשונה לאחר שלוש שנים לנטיעה מה דינם?

שאלה

שלום כבוד.הרב יש לי עץ זית שרק אחרי 15 שנה התחיל להביא זיתים, מה הדין לגביהם בנושא עורלה? צריך להתחיל מהשנה שלוש שנים? תודה רבה וחודש טוב

תשובה

שלום

איסור ערלה הוא בשלוש שנות העץ נטיעתו. ולאחר שלוש שנים שהעץ קיים אין על הפירות הגדלים איסור ערלה . בין אם הם פירות ראשונים ובין אם לאו. 

לכן עץ זיץ זה שניטע לפני חמש עשרה שנה כבר תמו שנות ערלה וכל פרותיו מותרים אפילו שהם פירות ראשונים.

רבני מכון התורה והארץ | א' אלול תשע"ו 15:06