פסיפלורה אילן או ירק? לעניין ערלה ואיסור עקירה

שאלה

אבקש לברר דעתכם בענין הפסיפלורה, אם דינה כעץ וצריכים להמתין שנות ערלה, ונפק"מ נוספת לענין לעקור את הצמח כשם שאסור לעקור עץ פרי, או שדינה כשיח לכל דבר

תשובה

הפסיפלורה הינו גידול רב שנתי ואף יותאר משלוש שנים לכן יש דעות שהוא עץ וחייבים להמתין בו שנות ערלה. אך יש בו תכונה הדומה לירק והיא "שהוא מוציא פרי תוך שנתו" כלומר משעת הזריעה תוך שנה יכול להיווצר פרי ראוי לאכילה ולכן יש דעות שהוא נחשב ירק.

וכל אחד יעשה לפי דעת רבותיו.

אכן נ"מ נוספת היא לעניין איסור עקירה . הסוברים שהוא אילן וחייב בדיני ערלה יסבור שהוא אילן ואין לעוקרו, והסוברים שהוא ירק לא יחול עליו דיני איסור עקירה ויהיה מותר לעוקרו 

רבני מכון התורה והארץ | י"ג סיון תשע"ו 11:15