פרי ועלי גפן משתיל שנשתל לפני כ-4 חודשים, מותר לאכילה?

שאלה

פרי ועלי גפן משתיל שנשתל לפני כ-4 חודשים, מותר לאכילה?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ט תשרי תשע"ח 20:42

 הפרי הוא ערלה ואסור באכילה ובהנאה.

עלי הגפן אינם אסורים ומותרים באכילה ובהנאה