פרי מעצים ממשתלה

שאלה

בס"ד
תשובת הרב היתה: "יש לברר האם העצים עמדו מול האדמה במשתלה כל מהלך הגידול, והאם היה נקב בעציץ למטה. כמו כן יש לברר האם בזמן הנטיעה לא התפורר הגוש"

לא הבנתי מה הכוונה "האם עמדו מול האדמה"?
העצים היו בשק כל מהלך הגידול ובזמן הנטיעה לא התפורר הגוש.
האם זה מספק?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

"מול האדמה" הכוונה שהעציץ והנקב היו על אדמה ממש ולא על יריעות ניילון או פלסטיק או משטחי בטון וכדו'.

שבת שלום
בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |