צירוף נקבים בעציצים

שאלה

בכדי להחשיב עציץ כנקוב צריך שיהא בו לכה"פ 2 ס"מ קוטר. השאלה היא מה דין העציצים שיש בהם כמה נקבים כאשר הקוטר שלהם הינו כ 9 מ"מ. האם הם מצטרפים לגבי חישוב שנות ערלה בהעברה מהעציץ לקרקע

תשובה

הרב יואל פרידמן | ט"ז כסלו תשע"ח 13:15

אם אני מבין נכון השאלה היא כאשר העץ היה בעציץ שיש בו נקבים בקוטר של כ- 9 מ"מ והעציץ עמד כל הזמן על הקרקע. לאחר זמן רוצים להעביר את העץ מן העציץ לגינה.

התשובה היא שבכאמור ההנחיות הן שצריך שיהיה נקב של 2.5 ס"מ וכך בוודאי יש לנהוג לכתחילה השאלה היא בדיעבד במקרה של עציץ שאין בו את גודל הנקב הנ"ל. הגודל הזה של הנקב נקבע על פי הגמ' בשבת צה ע"ב שמתבאר שכשורש קטן הוא קטן מגודל של זית. אך לכך שיעור מדויק. בהקשר לצירוף נקבים נחלקו הפוסקים, עי' בס' התורה והארץ א, עמ' 228-227. יש לציין גם שאם העץ מצוי בעציץ עם נקבים כנ"ל והוא עומד זמן רב על האדמה בוודאי השורשים יחדרו וייצאו מן העציץ. לכן למעשה נראה שאם השורשים יצאו מן העציץ - יש להקל ולהחשיב את העץ מחובר לקרקע. 

בברכה, 

יואל פרידמן