קנה דובדבנים בשוק ולא בדק כשרות האם יש לחשוש לערלה

שאלה

אשתי קנתה דובדבנים ממקום שנקרא שוק רמלה לוד ולא בדקה כשרות האם יש לחשוש לערלה

תשובה

לכתחילה יש לקנות במקומות שיש  להם השגחה על ערלה,

אך אם כבר קנו , מותר לאכול , ואנו מסתמכים על הדעות שמתייחסים לפירות השוק על הכלל כל דפריש מרובא פריש .

 

רבני מכון התורה והארץ | ג' תמוז תשע"ז 8:55