עץ כגדר לדיני ערלה

שאלה

ברצוני להבין לעומק מהו דינו של עץ אשר נשתל בשביל גדר, אך גם אפשר להנות מפרותיו, היכן היא מידת הגבול, לצורך דיני ערלה?

תשובה

עץ שניטע לסייג איננו עץ מאכל ולכן פטור מערלה (ערלה פ"א מ"א), אולם אם העץ ניטע גם לסייג וגם לפירות נחלקו הראשונים והאחרונים כאשר יש אומרים שכיוון וניטע לפרי הרי זה מותר ויש אוסרים, ונכון להחמיר כדבריהם, אלא א"כ אוכל בצורה ארעית ובמקרה שאז מותר אולם לאסוף את הפירות לאכילה נראה שאין להתיר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |