ערלה בקלמנטינות ותפוחים

שאלה

בישיבתנו אנו מקבלים תרומה של פירות וירקות מדי שבוע. אנו מפרישים מהם תרומות ומעשרות לחומרא. השאלה, האם יש חשש ערלה בפירות אלו? יש לציין, שמי שמביא לנו את הפירות הוא שומר תורה ומצוות מטעם עמותת חסד המנוהלת ע"י שומרי תורה ומצוות. הוא אומר שהוא קונה את הפירות מתנובה (כך על פי דבריו), כנראה בשוק הסיטונאי בגבעת שאול בירושלים. האם יש לחשוש לערלה בפירות?

מדובר בעיקר בקלמנטינות ותפוחים.

תשובה

יש ערלה במינים שהזכרת (קלמנטינות ותפוחים). אמנם באחוזים נמוכים מאד אבל אם אתם מקבלים ישירות מהחקלאי צריך לברר שאין שם ערלה, מכיוון שערלה דאורייתא ואין כאן דין של ביטול שהרי המקור ידוע ואפשר לבדוק, ועל כן דינו כקבוע שאין לאכול לפני בדיקה שאין שם ערלה. בעניין זה היו שהקלו יותר בשווקים מכיוון ששם לא ידוע המקור ויש דין "כל דפריש" אבל בנידון שלכם שאתם יודעים מהיכן הגיע יש לבדוק שאין שם ערלה.

לגני נאמנות המביא, יש לי ספק גדול למרות שאינני מכירו, אולם מי שאומר שקנה בתנובה בשוק הסיטונאי דבריו צריכים עיון גדול מכיוון שכבר מזמן תנובה איננה משווקת של פירות אלא היא שותפות עיסקית ככל השותפיות שבשוק.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |