ערלה בשווקים

שאלה

לפי מיטב ידיעתי מותר לקנות פירות במקום ללא השגחה, האם יש עניין להקפיד לקנות במקום שישנה השגחה? 

תשובה

יש לקנות במקום עם השגחה, לכתחילה. בדיעבד, שכבר קנו או מתארח, יש מקום להקל בפירות שאין בהם 50% ערלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |