ערלה-פירות מהשוק

שאלה

מתי אם בכלל אפשר לקנות פירות בשוק (ולעשרם) ולגבי ערלה,
לסמוך על הכלל של "כל דפריש מרובא פריש" (וכגון שהוא רעב
או סחורה בזול)

 

 

תשובה

אם פירות הערלה ממין זה בשוק יותר מעשרה אחוז אין לקנות מהם,
(המומחים טוענים ש10% הוא ממוצע אך יש ימים שהשוק מוצף יותר ויש
פחות לכן יש לחשוש כבר ב5%!) בשאר המצבים מותר לקנות ולעשר
בלי ברכה כיון שבחלק מהשווקים מעשרים וחלקן לא מעשרים כראוי.

הרב יעקב אריאל |