פירות עם חשש ערלה

שאלה

אני יודעת שישנה בעיה בפירות עם ערלה והבנתי שיש פירות שאין לחשוש מהם לגבי ערלה ורשימתם משתנה משנה לשנה, אשמח לדעת מה מהם הפירות השנה שלגביהם אין לחשוש מערלה...

תשובה

אנו סוברים שאין להסתמך על רשימות אלא לקנות במקומות המפוקחים שאין בהם ערלה, ב"ה בימינו יש הרבה מקומות כאלו, ועל כשאפשר לקנות ללא חשש אין להכנס לספקות, שהרי הדיון הוא באיסור ערלה מדאורייתא.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |