רשימת פירות ערלה?

שאלה

תוכלו בבקשה לפרסם רשימת פירות שיש בהם חשש ערלה השנה? (תשס"ז), או היכן ניתן למצוא רשימה כזו ובפרט לגבי אפרסמונים וקיווי שנקנו בשוק במקום שאני לא יודע אם הוא מושגח?

תשובה

ההנחיות של מכון התורה והארץ הם לקנות רק במקומות מפוקחים, אולם אם כבר קנו בסתם א"כ אפשר לסמוך על דעת הרב עובדיה יוסף שליט"א הסובר שעד שאין רוב פירות ערלה הרי זה ספק ומותר, ולכן אין לנו רשימות של אחוזי ערלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |