שנות ערלה ופירות ערלה

שאלה

שלום וברכה

1) האם מותר להביא למטפלת סיעודית גויה שגרה איתי פירות ערלה בחינם ?

2) אם קניתי שתיל ושתלתי אותו בביתי באותו חול של השתיל ממתי אני סופר 3 שני עורלה? תודה רבה

תשובה

1) אסור, אתה נהנה בעקיפין מהכרת התודה של המטפלת על הפירות וערלה אסורה בהנאה.

2) מהזמן ששתלת אותו באדמה, בלי להתחשב במה שהיה נטוע קודם, (אלא במקרים מצומצמים בלבד).  

הרב יעקב אפשטיין | י' שבט תש"פ 9:51