ספק נטע בשביעית

שאלה

שלום וברכה. מסקתי זיתים מעצי זית שנטעו בשביעית. העצים שייכים לעיריה- לרשות המקומית - וקבלתי רשות למסוק. עברו על העצים 4 שנות ערלה וכשמסקתי לא ידעתי שהם ניטעו בשביעית. כמו"כ הם ניטעו עם גוש אדמה. האם יש דרך להשתמש בזיתים? הקנייה לגוי ורכישה חוזרת ממנו תסייע בעניין?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אינני יודע על איזה רשות מדובר, אבל יש הרבה רשויות שעשו היתר מכירה גם לעצי נוי, אולי אפשר לברר בגנון או במועצה דתית, כנראה שיש גם רשימות ברבנות הראשית, בכו"א אם עשו היתר מכירה, למרות שלא טוב שנטעו בשביעית, אבל אין לאסור את הזיתים. כמו כן לפי המסופר במכתב הם נטעו בגוש אדמה, א"כ יתכן שהם זיתים משנה קודמת, כך שאין חובת עקירה של עצים, אם הם של שנת תשע"ד, למרות שבפועל באדמה הוכנסו בתשע"ה (שמיטה), בכו"א יתכן שהם משנת תשע"ד. על כן יש כאן שתי ספקות. א. האם הם נטעו כלל בתשע"ה או שמא אלו עצי תשע"ד. ב. יתכן שהיה במקום היתר מכירה. כך שלעניין חיוב עקירה שהוא קנס מדברי חכמים, אפשר להקל כשיש שתי ספקות כאלו. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ז אלול תשע"ט 23:57