עקירת עצים מסופקים

שאלה

בהמשך לשאלתי הקודמת על פירות זיתים שניטעו בשנת שמיטה. הרשות היא מעלה אדומים. אחראי הגינון אינו יודע אם היה היתר מכירה אך יודע בוודאות שהעצים ניטעו עם גוש אדמה. האם ניתן להשתמש בזיתים?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כדאי לפנות לרבני העיר "מעלה אדומים" אולי הם יודעים. אבל אם אין ידיעה ברורה אפשר להשאיר את זה כספק, ולדין עקירה שהוא קנס אפשר לאכול בגלל שתי הספקות שכתבתי. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ  

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח אלול תשע"ט 10:20