פעולות השקיה דישון וגיזום בשמיטה

שאלה

שלום רב, להלן שלוש שאלות בנושא שמיטה: 1. האם מותר לדשן ע"י משדשנת המחוברת למחשב ההשקיה בשנת שמיטה, אדניות מנוקזות ושהן צומחים עצי פרי וצמחי נוי כמו ורדים ופרחים רב שנתיים אחרים הנמצאים תחת כיפת השמים? 2. האם ניתן להשקות כמה שרוצים באמצעות מחשב השקיה, גם מעבר למינימום הדרוש לצמח? 3. גיזום- האם המותר לגזום ורדים, גפנים, הדרים, וצמחים פורחים אחרים כגון פיטוניות, גרניום וכיוב' במהלך שנת שמיטה (ידוע לי כי בחלק מצמחים במידה ולא גוזמים וקוטמים עלול להיוצר נזק, ולא תמיד מספיק לבצע גיזום עמוק רק לפני שנת שמיטה, אלא צורך לבצע גיזום וקיטום גם במהלך השנה- למשל בורדים או גפנים, וצמחי הפיטוניה שעלולים שלא להוציא פרחים ואף ליבול)? מה ניתן לעשות?

תשובה

שלום, 

שאלות א-ב נוגעות לשאלה העקרונית האם מתירים לעשות פעולות בשמיטה בגרמא. שאלה זו נתונה במחלוקת הפוסקים לגבי הגדרת העשה של ושבתה הארץ ונפקא מינה לגבי גרמא. המלאכות כגון השקיה ודישון הן מלאכות דרבנן, ואסורות לאברויי וגם אם עושים את המלאכות בגרמא, סוף סוף הפעולה עוזרת לגידול. לכן לכתחילה בוודאי אין לדשן או להשקות יותר מן הצורך גם אם זה בגרמא על ידי מחשב. אמנם ברור שאם זה נעשה בצורה זו זה מקל ויש להתיר במקום צורך בלבד.

כהערת אגב ברור שצריך להכין את כל הנדרש לפנ השמיטה ואם מזבלים ומדשנים כמו שצריך ובפרט אם משתמשים בדשנים איטי תמס שמתפרקים לאט לרוב מתייתר הצורך בדישון במהלך שנת המשיטה.

ב. בגפנים הגיזום = זמירה היא אחת המלאכות שאסורות מן התורה ובוודאי אין לזמור בשמיטה. אמנם גיזום שאינו מיועד להבאת פרי אלא לדומגא סילוק ענף שלם שעלול להביא נזק אם לא נגזום אותו מותר בשמיטה.

לגבי וורדים ושאר צמחים ופרחים אין לגזום כדי להביא גל חדש של פריחה והגיזום מותר רק אם ייגרם נזק ניכר אם לא נבצע את המלאכה. 

גם בהקשר להכנת הגפן, ההדרים ושאר צמחי נוי מאד חשוב להתכונן לפני שנת השמיטה ולבצע את מרבית הגיזומים הנצרכים באופן שבשנת השמיטה נצטרך לגזום רק במידה מועטה מאד כאמור כאשר בלעדיו עלול להיגרם נזק ניכר לצמח.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | י"ג סיון תשע"ט 11:29