הורדת פרחי עץ ערלה בשביעית

שאלה

האם מותר להוריד בשמיטה פרחים של עץ ערלה כדי שגידול הפירות לא יאמץ את העץ?

תשובה

אם המטרה היא חזוק העץ אסור להוריד פרחים וחנטים בשביעית אפילו של עץ ערלה.
אך אם המטרה למנוע מכשול של אכילת פרות ערלה - מותר

הרב יעקב אריאל |