ירקות יבול נכרי

שאלה

עד כמה יש להקפיד, שלא לאכול יבול נכרים?
א. אם אני רגיל לאכול 'מהרין' כל השנה, וברוב המקרים מדובר
בבדצי"ם, שבשנת השמיטה נותנים הכשרים ליבול נכרי, האם לוותר
על המהדרין, ולקנות מוצר מקביל שהוא עפ"י היתר המכירה אולם
הוא לא מהדרין בשאר דברים?
ב. אירועים משפחתיים- במשפחתינו חלק שאוכל רק נכרים, האם
להיות חלק 'עקשני' שהכל אפשרי (אוצר הארץ, היתר מכירה), אבל
רק לא נכרים.

תשובה

אוצר בית דין. הוא המהודר ביותר. החזו"א עודד שיטה זו.
גידולי נוכרים בארץ הם בעייתיים הגר"נ קרליץ והגר"מ ווזנר אסרו
להזמין אצל הנוכרים בארץ ירקות שייזרוע בשנת השמיטה. אומנם
בדיעבד אחרי שנזרעו אין בהם איסור ספיחין אך מי שכבר אוכל
תוצרת נוכרית עדיפ יבוא על תוצרת נוכרית מהארץ. היתר מכירה
אינו גרוע יותר מתוצרת נוכרית מהארץ.
אתה יכול לסווג את צריכת הירקות. אם המדובר במוצר מעורב שיש
בו חששות של איסורים אחרים ואתה מעדיף מהדרין אתה יכול
להעדיף בד"צ אך כשאתה צורך ירקות לבד תעדיף אוצר בי"ד.
ב. מאד ראוי לא לאבד פרופורציות ולא לפסול זא"ז. ולכן באירוע
משפחתי שיש מקפידים דוקא יבוא אתה יכול להתחשב בהם והשמש
בתוצרת זדו

הרב יעקב אריאל |