לימון לגבי קדושת שביעית

שאלה

לימונים שנאספו מתחת העץ בכט אייר, האם יש בהם קדושת שביעית או חייבים בתרו"מ או שתתכן תערובת ואז מה עושים? (בלוחות כתוב קדו"ש מ-א אייר). יש לציין שבעץ הנ"ל עצמו יש גם לימונים בשלים וגם לימונים קטנטנים שצבעם ירוק כהה. אשמח אם הרב יוכל להסביר את המציאות.

תשובה

לימון הוא עץ 'בעייתי' מכיון שהפריחה והחנטה מפוזרים על פני השנה, ועל כן מעיקר הדין היה ראוי ללכת לחומרא אף אחר לקיטה כמו אתרוג. למעשה נוהגים בו כמו שאר עצי פרי ועל כן מה שחנט אחר ר"ה קדוש בק"ש וזה התאריך שרשום, ולכן לימונים שעל העץ שלך כבר קדושים בק"ש ופטורים ממעשרות.

הרב יעקב אריאל |