עשבי בר בשמיטה

שאלה

האם מותר השנה (שמיטה) לאכול סתם עשבים שגדלים בר? (חוביזה, סרפד..) זה נחשב ספיחין? הם קדושים בקדושת שביעית? תודה!!

תשובה

ב"ה

שלום רב,

 

עשבי בר שבני אדם לא רגילים ולא היו רגילים לגדלם גם בימי חז"ל - אין עליהם איסור ספיחין - ומותר לאוכלם אך צריך לנהוג בהם קדושת שביעית.

לעומת זאת צמחים שמוגדרים כמאכל אדם אף אם הם גדלו מאליהם בשטח יש בהם איסור ספיחין ואסור לאוכלם אם הם התחילו לגדול בשביעית. 

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | שבט תשע"ה