קטיף תיירותי בשמיטה

שאלה

האם יש בעיה להשתתף בקטיף תיירותי (בו אתה משלם על הקטיף שאתה עושה ומקבל בסוף גם סלסלת פרי) בשנת שמיטה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כן, צריך לדעת כיצד היה הגידול כל השנה, אלו פעולות נעשו במטע, ואם לא הרי זה נעבד בשביעית, ואפילו המקילים בנעבד, לא נראה שיש להקל בקטיף תיירותי.
כמו כן יש בכך מסחר בפירות שביעית, ואסורי שקילה, על כן צריך או למכור את המטע או בכיוון אוצר ב"ד.

בברכת התורה והארץ
כתיבה וחתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 8:15:30 PM