שו"ת בענייני שמיטה

שאלה

האם מותר בשנת שמיטה לכסות עץ פרי (אפרסק במקרה שלי) ברשת למניעת פגיעה של ציפורים וחרקים?

תשובה

תשובה:
פעולה זו נועדה להצלת הפירות, כידוע בשאלה זו נחלקו החזו"א שהתיר, ואילו הרב קוק החמיר שלא לעשות פעולות לטובת הפירות. לחקלאים שזאת היא פרנסתם ההוראה היא להקל שהרי שביעית בזמן הזה היא דרבנן. לגבי אנשים פרטיים, המחמיר ולא מגן על הפירות תבוא עליו ברכה, אולם אפשר לסמוך על דעת החזו"א ולפרוס רשתות.

 

שאלה:
יש לי עץ גפן. לעץ יש מחלה בשם תריפס (כינמת אדומה)+זבובים אוכלים את הפרי.

האם מותר לי לרסס את העץ? אם לא ארסס אין סכנה של ממש לעץ אך כל העלים בעץ יפגעו והפירות ירקבו על העץ לפני שיגדלו.


תשובה:
השאלה היא במחלוקת בין הרב קוק והחזו"א זכרונם לברכה, כאשר לדעת החזו"א אפשר להקל ולדעת הרב קוק זצ"ל אין להתיר ריסוס של שאלתך.

לחקלאים שיש הפסד כספי אפשר להקל על פי דעת החזו"א. לאדם פרטי תלוי אם רוצה להקפיד כדעת הרב קוק זצ"ל תבוא עליו ברכת טוב.

 

שאלה:

הם מותר להוריד מעץ את פירותיו כשעדיין מונים לו שנות ערלה? האם העץ נאסר בכך? האם בדיעבד פעולת זמירה בעץ פוסלת את העץ?

 

תשובה:
עצם הורדת הפירות למניעת הוצאת כח העץ היא אסורה, אולם אין בכך השפעה על העץ, דהיינו אין העץ נאסר בכך, שהרי אפילו האוסרים "נעבד" עצים שנעבדו בשביעית, היינו הפירות של העץ שנעבד, אבל העץ עצמו לעולם לא נאסר, אלא א"כ נשתל באיסור. אבל פעולת הזמירה שעשית איננו פוסלת את העץ. אפשר להתיר הורדת פירות ערלה כאשר נעשה לטובת האנשים שלא יכשלו באכילת ערלה.

 

שאלה:
האם מותר לעשות קטיף דובדבנים עם הילדים בשנת השמיטה?האם כל הפירות מותרים בקטיף?מה בדיוק הדין לגבי נושא הקטיף?

 

תשובה:

מותר לעשות קטיף רק לצורך אכילה שבועי. כשקוטפים עם ילדים צריך להזהר שלא יפגעו בעצים ולא יזיקו למטע, העצים אינם הפקר. אין לקטוף סתם ולהשמיד או להשחית את הפירות. צריך לשמור בשאריות קדושת שביעית.


שאלה:

אנחנו מגדלים במים בצלים ותפוחי אדמה, בשלב זה של הגדילה צריך לשתול אותם, האם מותר בשנת שמיטה? ואם לא אז האם מותר בעציץ? האם חייבים שהעציץ יהיה בבית?


תשובה:

אם אפשר עדיף להשאיר במים עד ראש השנה, כשאין ברירה אפשר להעביר לגוש אדמה בתוך בית, כאשר תחת הגוש יש רצפה.


שאלה:
1.האם מותר לשתול בשמיטה למניעת היזק ראיה/גדר חיה?

2.איזה פעולות אפשר לעשות בשמיטה ע"מ לקדם מנהלות לפיתוח גינה חדשה (השרשה במים, לשים אדמה, להכין מערכת השקייה, לחפור גומות לעצים)

 

תשובה:

אסורה שתילה חדשה בשביעית אפילו למנוע היזק ראייה, אפשר לשים יריעות בדים וכד' באופן זמני. כל פעולה שנראית כזריעה או הכנה לזריעה אסורה, אבל אפשר לעשות צנרת השקייה. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | סיון-תמוז תשס"ח