גידול במצעים מנותקים בשביעית

שאלה

מהו ההיתר לגדל בשביעית במצעים מנותקים הנמצאים בחממה?

תשובה

בספר פאה"ש (סי' כ בית ישראל ס"ק נב) פסק שבימינו שדיני שביעית נוהגים מדרבנן, ניתן לגדל באופן ישיר על אדמה בשביעית. אולם קיימות מספר שיטות בפוסקים, אשר כל אחת מגבילה את היתר זה לתחום אחר בדיני שביעית (עי' שבת הארץ פ"א ה"ג אות ג הע' 13-26). לפיכך ניתן לגדל בחממה הנחשבת כבית, רק בצירוף מספר תנאים:

א. שהגידול בחממה לא יהיה באופן ישיר על האדמה כי במצע גידול המנותק ממנה (עציץ שאינו נקוב).

ב. שכל קרקע החממה תהיה מחופה ביריעות פלסטיק באופן כזה שגם הנוף של הגידולים, יהיה מעל פני הקרקע.

ג. שהדבר נעשה לצורך פרנסה או צורך חיוני אחר, כגון גינה טיפולית וכדו'.   

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד