טיפול בעציץ נקוב בשמיטה

שאלה

בס"ד

שלום הרב,

אם יש לי עציץ נקוב הנמצא מחוץ לבית- כיצד עלי לטפל בו? האם מותר להשקות לגזום וכדומה? והאם מותר שנוף הצמח יצא החוצה?

אם יש לי עציץ שאינו נקוב הנמצא מחוץ לבית- כיצד עלי לטפל בו? האם מותר לגזום להשקות וכדומה? והאם מותר שנוף הצמח יצא החוצה?

תשובה

בס"ד

 

שלום וברכה

צמחים הגדלים בעציץ נקוב מחוץ לבית דינם כצמחים הגדלים בשדה וחלים עליהם כל דיני שביעית, שמותרות מלאכות האסורות מדרבנן רק אם הם מיועדים רק לקיום ושימור הצמח.

צמחים הגדלים בעציץ שאינו נקוב אך נמצא מחוץ לבית ג"כ דינו כצמחים הגדלים בשדה וחלים עליהם כל דיני שביעית, שמותרות מלאכות האסורות מדרבנן רק אם הם מיועדים רק לקיום ושימור הצמח.

 

בברכה

אברהם סוחובולסקי

מכון התורה והארץ

הרב אברהם סוחובולסקי | תמוז תשע"ד