מעשר שני וחומשו

שאלה

מהו מעשר שני ומהו חומש, והאם מפרישים אותם בימינו,או רק פודים אותם בכסף?
אמרו לי ,שבפועל מפרישים רק תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר ואני מקווה שטעות לא נפלה בידי.

תשובה

הפרשת תרומות ומעשרות כוללת גם נתינת מעשר שני, אלא שאין אפשרות בימינו לאכול בירושלים ועל כן מחללים בפרוטה את המעשר שני (יש פעמים שמוסיפים חומש כאשר מחללים מעשר שני שלך ומטבע שלך, כאשר זה לא מעשר שני שלך או לא מטבע שלך אין צורך בחומש). לאחר שלוש שנים מבערים את כל המטבעות הללו בשעת ביעור מעשרות בפסח של השנה הרביעית והשביעית.

חודש טוב ומבורך
בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |