עצי פרי במכלים על הגג עם חור מהצד

שאלה

העצים הובאו ממשתלות בדליים עם אדמה מונחים בקרקע. גיל העצים למעלה מ-3 שנים. לקחתי אותם עם האדמה והנחתי בשלמות בחביות גדולות על הגג. הוספתי אדמה, כאשר יש חור ניקוז מהצד בגובה 10 ס"מ. כמו כן, החביות מונחות על גלגלים (אם זה חשוב).
1. מה הדין לגבי 3 שנים ראשונות, האם נחשב או צריך למנות מחדש?
2. מה לגבי דיני מעשרות, האם חייב במעשרות, ואם כן, האם מהתורה או מדרבנן (רק לשם ידיעה)?
3. האם ניתן לאכול פרי אחד או שנים על הגג, ומה יהיה הדין כאשר אני מעוניין להכנס עם הפרי לבית דרך הדלת.
4. מסביב לעצים שתלתי חסה, מה יהיה הדין עם החסה?
5. בחביות מסויימות שתלתי אפונה, בעיקר להעשיר את האדמה, מה הדין לגבי זה?
6. מיותר לציין, שיש עץ ענבים שהוא בן שנה. ממנו איני אוכל והרחקתי את כל הירקות מתחתיו.

את התשובה ברשותכם אציג לשני חברים שיש להם את אותו מצב כמו שלי. כמו כן, אם ישנם דברים מסויימים שעלי להיזהר, אודה לכם אם תמנעו ממני מכשול.

תשובה

1. מכיוון שלא ניטע באדמה, הרי מצבו כפי שהיה במשתלה ואין צורך בשנות ערלה חדשות.
2. חייב מדרבנן, ככל עציץ שאינו נקוב.
3. אפשר לאכול פרי אחד, שניים אסור מכיוון שיש בכך קביעות.
4. אין איסור של כלאי עץ וזרעים, אלא בהרכבה אבל אין צורך בהרחקות.
5. אם זה רק אפונה ועץ אין בעיה, אולם אפונה וחסה יש בעייה של כלאי זרעים גם בגג.
6. צודק.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |