אספרגוס חייב בתרו"מ

שאלה

האם אספרגוס שגדל בגינה חייב במעשרות? ואם כן כיצד לעשרו?

תשובה

חייב בתרו"מ ויש להפריש כדין ירק שהנה היא שנת מעשר שני.

אופן הפרשה ניתן למצוא באתר המכון דף הדרכה

רבני מכון התורה והארץ | ט"ז טבת תשע"ט 12:01