באילו שנים חייבים לבער מעשרות

שאלה

השנה תשע"ח בפסח לא קיימתי את המצוות הביעור המעשרות האם עדיין אפשר לקיים את מצוות ביעור מעשרות

תשובה


שלום

חובת הביעור חלה בערב שביעי-של-פסח בשנה הרביעית למניין שנות שמיטה ובערב שביעי-של-פסח בשנת השמיטה. ואנחנו השנה תשע"ח שנה שלישית לשמיטה.

לכן השנה (תשע"ח) לא היית חייב בקיום ביעור מעשרות . אך בפסח שנה הבאה -תשע"ט - אם ישארו ברשותך תרומות ומעשרות תצטרך לקיים מצוות ביעור מעשרות  

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג ניסן תשע"ח 16:25