בצל שהעלה עלים

שאלה

שלום רב, האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מנבטים (עלים) ירוקים שגדלים מבצל או שום מעושר? הכוונה ששמים את הבצל/שום בכוונה תחילה ע"מ שיגדלו העלים הירוקים לטובת אכילתם. בברכה, אריה.

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

התשובה לשאלתך תלויה בשיטת הגידול של הבצלים והשומים.

אם אתה שם אותם בתוך כלי ביחד עם מצע גידול מסוים (אפילו כגון צמר גפן וכדומה, וכן בכלי מלא מים) העלים חייבים בהפרשה, משום שהדבר נחשב כזריעה.

כמו כן, אם אתה משאיר את הבצלים בכוונה על מנת שהעלים ימשיכו ויגדלו אתה חייב בהפרשה.

אולם במקרה וגילית שהבצל במטבח הניץ ואתה מעוניין לקחת את העלים, ללא כוונה שהם ימשיכו ויגדלו אזי אתה פטור מהפרשה.

ראה ברמב"ם מעשר א, יא, ובדרך אמונה שם אות עו.

בברכת התורה והארץ

דוד

הרב דוד אייגנר | ט"ז טבת תשע"ט 12:44