אכילת פירות עץ הדר שמור ונעבד

שאלה

האם מותר לי לאכול מפירות הדר שגדלו אצל יהודי בארץ ישראל בחצר גינתו, כאשר הוא עובד בטיפוח גינתו לכאורה כרגיל, משקה בלי הגבלה ובעיקר לא מפקיר את פירותיו (הכל מגודר והכניסה דרך הבית היא לבני הבית ולאורחים בלבד)?
האם פירות אלו חייבים בתרומות ומעשרות עם / בלי ברכה?
מתי אפשר יהיה להתחיל לאכול מפירות אלו (לאכל הפרשת תרו"מ כדת עם ברכה) בלי חשש?

תשובה

אנו פוסקים ששמור ונעבד לא נאסר, ועל כן הפירות מותרים באכילה בקדושת שביעית. אמנם הוא לא הפקיר כרמו אבל נראה שהכוונה הוא שלא ידעה ממצוות שביעית וקדושתה, וייתכן שאין כאן גדר של שמור, ואפילו אם שימר אנו פוסקים ששמור מותר באכילה. בכל אופן הפירות הם קדושים בקדושת שביעית.

לעניין תרומות ומעשרות, יש שהזקיקו הפרשה בלא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב היודה הלוי עמיחי |