מעשר מעצים ציבוריים. ולגלות שסיפרו לשון הרע

שאלה

שלום רב
1. האם מותר לקטוף חרובים מעצים בגינות עירוניות? האם זה חייב במעשר?
פעם שאלתי גנן של העיריה והוא אמר לי שאני יכול לקטוף, ניתן לסמוך עליו?

2. חבר שלי ניגש לאדם מסויים וסיפר לו שדיברנו עליו לשון הרע. כתוצאה מכך נגרמה עוגמת נפש רבה לאותו אדם וכן אנו כעסנו על החבר שסיפר לו. האם נהג כשורה או שהיה עדיף שלא היה מספר לו?

אשמח למקורות ל-2 התשובות

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

1. החרובים הם הפקר ופטורים מתרו"מ. עיין באמונת עתיך חוב' 15 עמ' 27 במאמרו של הרב וייל, הודפס גם בתורה והארץ ח"ד.
2. החבר לא היה צריך לספר, מכיוון שאין בכך תועלת, וזה לשון הרע פשוט. אמנם נחלקו הראשונים האם אדם שאמר לשון הרע על חברו צריך לגשת אליו ולספר על מנת לבקש סליחה, אבל בנידון השאלה אין היתר לספר סתם.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |