תרומות ומעשרות בדרום הארץ

שאלה

האם יש לברך על הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הדר אשר גדלו ב’משקי חבל עזה’ הנמצאים מעט מאוד מזרחית לדרום גוש קטיף, ונמצאים בבעלות חלק מהיישובים הנעקרים? השאלה מתמקדת בברכה על גידולים מאזור זה. 

תשובה

משקי חבל עזה זה שטח גדול מאד, אמנם ברובו במקומות שאין להפריש שם בברכה. אבל המקומות הם רחבים, כך שאינני יכול לענות בצורה ברורה, אלא אם כן יפורטו המקומות, ואז ניתן לבדוק באופן פרטני. בכל אופן ממשקי חבל עזה כדאי להפריש בלא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |