תרומות ומעשרות בירק שבגינה

שאלה

כפי שידוע לי, מפרי הגדל בחצר ביתי ואני רוצה לאכול ממנו בחצר (בלי הכנסה לבית) מותר ובתנאי שאני חותך רק חלק מהפרי בעודו על העץ. האם דין זה גם בירק, האם מותר לי לתלוש עלה של חסה או חלקו ולאוכלו בגינה ללא הפרשת תרומות ומעשרות?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

רמב"ם הלכות מעשר פרק ד הלכה יח: כסבר הזרועה בחצר מקרסם עלה עלה ואוכלו ואם צירף חייב לעשר וכן כל כיוצא בזה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |