תרומות ומעשרות מעשבים

שאלה

האם עשבים (נענע וכדו’) חייבים במעשרות?

תשובה

אם הגידול הוא הפקר בודאי פטור, אולם אם מגדלים בצורה מכוונת גידולים אלו, הרי יש כאלה שגם נאכלים (פטרוזיליה, כוסברה), וכמו כן אלו שגודלו רק לצורך נתינת טעם נראה שכדאי להפריש בלא ברכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |