תרומות ומעשרות על מה שמגדלים במרפסת

שאלה

שלום וברכה,
רציתי לשאול הלכה למעשה. יש במרפסת שלי מספר סוגי צמחים: צמחי תבלין (טעם וריח: הדסים ונענע למשל), ירקות (עגבניות שרי למשל), ופירות (לימון ננסי).
הצמחים גדלים בדליים גדולים נקובים או באדניות נקובות. מהן ההלכות הרלוונטיות. האם יש להפריש תרומות ומעשרות - כיצד אוכל לעשות זאת אם אני מוריד כמות קטנה בכל פעם ואינני יודע להעריך מראש כמה יפיק הצמח?
מה לגבי נושא הביכורים? ובנוסף, אם המוכר במשתלה (שאינו שומר תו"מצ) אמר לי שהעץ מעל 3 שנים. ואני שותל אותו עם האדמה שלו שגדלה במשתלה תקופה מסוימת בשקית - האם ניתן להאמין? האם יש להמתין 3 שונים לענין עורלה ונטע רבעי? האם יש לבדוק עלה עלה מתולעים?
אודה אם תוכלו לסייע לי ממש הלכה למעשה על מנת שאוכל לדעת בדיוק מה לעשות.
תודה רבה ויישר כח.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'

א. יש להפריש בגידולי הגג תרומות ומעשרות, אבל אם הצמח מכוסה בגג יש להפריש ללא ברכה.
ב. לכתחילה יש להפריש כל פעם שקוטפים. אם אינך יכול אזי אפשר לעשות הפרשה מראש, דהיינו כל שבוע (למשל ביום א' בבוקר) תעשה הפרשה מראש. אני מצרף לך הנחיות מעשיות:
א. יש להכין בצד פירות תלושים.
ב. כמות הפירות התלושים צריך להיות אחוז ומעט של הפירות העתידים להלקט.
ג. אנו ממליצים לעשות הפרשות מראש, אך ורק לשבוע, ולעשות נוהל קבוע (כגון כל יום א' בשבוע).
ד. יש לדאוג שהפירות התלושים ישמרו ולא יאבדו עד ההפרשה הבאה.
ה. נוסח הפרשה מראש נוצר למקום שיש חשש לתקלות, כגון: ילדים או זרים שקוטפים בלא רשות.
ו. יש להבין את הנוסח קודם אמירתו.
ז. בנוסח של משפט כהן נאמר שכל פעם שתולש יאמר "אני סומך על מה שהפרשתי בשעה", בדיעבד אם לא אמר ג"כ תופסת ההפרשה.

 

תרומה גדולה:
הגרם העליון מהטבל שבשקית המיועדת לתרומה גדולה, יהיה תרומה גדולה על כל פירות גינתי לכשיקטפו מעתה עד הלקיטה להפרשה הבאה. ההפרשה תחול כל פעם בשעת הלקיטה.

מעשר ראשון:
מאית מהפירות שילקטו מהיום ועד הלקיטה להפרשה הבאה, הנמצאת בצד העליון של הטבל שבשקית המיועדת לתרומת מעשר, ועוד תשעה חלקים כאלו שיהיו בצד העליון של הפירות שילקטו מעתה עד הלקיטה להפרשה הבאה, יהיו מעשר ראשון.

תרומת מעשר
המעשר ראשון שקבעתי בשקית המיוחדת יהיה תרומת מעשר.

מעשר שני / עני
עשירית מפירות הטבל שילקטו כל פעם, מהיום ועד הלקיטה להפרשה הבאה, הנמצאים בצד התחתון של הפירות יהיו מעשר שני ומחוללים בתוספת רבע מערכו על פרוטה וברבע במטבע המיוחדת לי לחלול מעשר שני.

 

לכתחילה יש לומר בזמן קטיף פירות:
"אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו".

ג. אין ביכורים בימינו.
ד. אין להסתמך על המוכר, אלא א"כ יש לו תעודה המעידה שכל העצים אצלו אין צורך למנות בהם שנות ערלה, אבל אם אין עדות אמינה יש למנות ג' שנים חדשות.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |