גידול עץ במרפסת

שאלה

שלום וברכה! ברצוני לברר על גידול עץ (אוכמניות לדוגמא) בתוך עציץ במרפסת. 1. מרפסת בבניין קומות. רצפת בטון ורצפות, אך לא בתוך הדירה. האם נחשב מצע מנותק? 1א. האם יש משמעות לצורת השתילה - נקב בעציץ או פלסטיק מתחת לעציץ, או שרצפת רצפות בקומות מספיקה כדי להחשב מצע מנותק? 2. האם חייב בערלה מדאורייתא או דרבנן, והאם מונים שנות ערלה כרגיל מהנטיעה ואפשר לאכול אחרי 3 שנים? 3. האם חייב בתרומות ומעשרות מדרבנן? כלומר - יש לעשר בלי ברכה? 4. כשיעבירו את העץ למקום אחר שאינו מצע מנותק - יש למנות שנות ערלה מחדש? 5. יש משמעות למוצא השתיל? האם יש הבדל בין שתיל שהיה תמיד במצע מנותק, לבין שתיל שגדל בעציץ נקוב לפני שנשתל במצע מנותק? תודה רבה והערכה על העזרה והסבלנות!

תשובה

שלום וברכה

מקרה זה נחשב למצע מנותק.

מבחינת חיוב ערלה , החיוב הוא מדרבנן ויש למנות 3 שנים.

חיוב תרומות ומעשרות הוא מדרבנן ואם הגידול תחת כיפת השמים יש לברך.

כאשר יעבירו את העץ לקרקע יש למנות שנות ערלה מחדש.

אם השתיל היה מחובר לקרקע ואח"כ העבירו אותו למצע מנותק כמו במקרה שלך , ניתן להמשיך למנות שנות ערלה מהזמן שהוא היה מחובר לקרקע כיון שהוא היה חייב בדרגת חיוב גבוהה מזו שהוא חייב כעת במצע המנותק.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ה ניסן תשע"ח 9:12