דיני נבטים

שאלה שלום וברכה, ברצוני לשאול שאלות אודות הנבטת זרעים וקטניות לאכילה, בהקשר לטיפול במצע ביום השבת, ההנבטה נעשית ביתית על מצע מנותק. 1.האם ניתן לאוורר ולהתיז מעט מים ממתז ידני ביום טוב ובשבת? 2. האם הנבטים מחוייבים בתרומות ומעשרות? 3. האם ברכתם נותרת״ פרי האדמה״? בתודה מראש והערכה מרובה, אורן משה לוי

תשובה

הרב דוד אייגנר | י"ג תשרי תשע"ח 12:57

ב"ה

שלום וברכה!

בענין הנבטים שמנביטים בבית,

השקייה- מכיוון שמטרת הנחתם בכלי והשקייתם היא על מנת להצמיח אותם, אין להתיז עליהם מים בשבת בכל אופן שהוא, הדבר אסור משום תולדת "זורע" ראה שו"ע או"ח שלו, יא.

הפרשת תרומות ומעשרות- מכיוון שמדובר בירוקת שמגדלים אותם בתוך הבית והם במצע מנותק ניתן להקל ולא להפריש מהם תרומות ומעשרות (ובמיוחד אלו שמגדלים אותם רק עם לחות ולא בתוך מים), עם זאת, יש הסוברים שבמקרים בהם ההשרשה נעשית בתוך מים, והעושה כן מעוניין בהצמחתם יש להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה. אשר על כן המיקל יש לו בהחלט על מי לסמוך, אך לכתחילה יש להפריש ללא ברכה.

ג. ברכה- נחלקו בדבר גדולי האחרונים, יש הסוברים שמכיוון שמדובר במין שבדרך כלל נזרע באדמה יש לברך עליו בורא פרי האדמה, ויש הסוברים שמכיוון שסוף סוף הצמח לא גדל באדמה אלא במנותק ממנה ברכתם היא שהכל

בפשטות נראה שמין שרוב הגדול בעולם הוא באדמה יש לברך עליו כברכתו הרגילה, וכך הוא המנהג במקובל בגדולי חממות שונים, ואם זהו מין שבדרך כלל גדל רק במצע מנותק ובמים יש לברך עליו שהכל.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר