האם מעשר עני ומעשר ראשון ללוי- ראוי לתת להם? כיצד עושים זאת עלי ידי מנוי לבית האוצר?

שאלה

ששלום עליכם הרב. מה המרחק שצריך להיות בין שתילים שונים של ירקות/שורשים(כגון סלרי). לדוגמא גזר ליד בצל וכדומה.. ב. האם מעשר עני ומעשר ראשון ללוי- ראוי לתת להם? כיצד עושים זאת עלי ידי מנוי? ( שמעתי שיש ארגונים שנרשמים כמנוי אליהם.. והם מסדרים מול הלוי וכו) תודה וכל טוב. גמר חתימה טובה.

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ט תשרי תשע"ח 20:59

1. בין שתי שתילים בודדים כן בין שתי שורות ממינים אלו יש להרחיק טפח וחצי (כ15 ס"מ).

2. מעשר ראשון ומעשר עני יש חובה ליתן ללוי ולעני כאשר מפרישים מפירות טבל ודאי. 

3. המנוי בבית האוצר לנתינת מעשר ראשון ללוי וכן מעשר עני לעני , למעשה הוא קובע בתחילת השנה ההלוי והעני מטעם בית האוצר הוא הלוי או העני בקבוע שלו (מכירי לויים ומכירי עניים) ולמעשר התשלום עבור המנוי ניתן הלוואנ ללוי / ולעני וברגע שאתה מפריש מעשר ראשון / ומעשר עני זוכים אותם לווים / עניים בפירות, ולאחר מכן מעוניינים שישארו בידך בתור פרעון ההלווה שקבלו. ובכך ניתן לקיים מצוות נתינת מעשר ראשון ללוי וכן נתינת מעשר עני לעני בצורה מהודת ומכובדת.