האם ניתן להפריש תרומות ומעשרות מהעץ פעם אחת לכל השנה ?

שאלה

שלום רב, יש לי עץ לימון בגינת הבית. האם ניתן להפריש תרומות ומעשרות מהעץ פעם אחת לכל השנה ? 

תשובה

שלום

הפירות רק לאחר שיתלשו מן העץ מתחייבים בתרומות ומעשרות, לכן אין אפשרות להפריש תרומות ומעשרות על פירות שעדיין מחוברים לעץ. אלא כל פעם לאחר שנקטפו הפירות והוכנסו לבית יש להפריש פירות. 

אכן במצבים דחוקים כדי למנוע מכשול, ניתן לומר נוסח "הפרשה מראש" שיחול ברגע שהפרי נתלש מן העץ,  אך תנאי לכך שהתרומה ותרומת מעשר שמפרישים צריך להיות קיימים וראויים לאכילה כל הזמן שההפרשה אמורה לחול.

לכן למעשה יש להפריש תרומות ומעשרות לאחר כל קטיף פירות על הפירות שנקטפו בלבד.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ה תמוז תשע"ו 16:16