האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות בצפון רמת הגולן?

שאלה

שלום. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות בצפון רמת הגולן? תודה

תשובה

שלום

להלן פרטי ההלכה מספר הלכות הארץ (בהוצאת המכון)

. פירות שגדלו במקומות שונים בארץ

א.  פירות שגדלו בארץ ישראל בתוך 'גבולות עולי בבל' – חייבים בתרומות ומעשרות בברכה.[1]

ב. פירות וירקות שגדלו בארץ ישראל בתוך 'גבולות עולי מצרים' – חייבים בתרומות ומעשרות ללא ברכה[2] מלבד דגן, תירוש (יין) ויצהר (שמן זית), שנהוג לברך על ההפרשה מהם.[3]

ג. בצד הצפוני של ארץ ישראל כמעט שאין משמעות לחלוקה שבין גבולות עולי בבל לבין גבולות עולי מצרים ונהוג לברך על ההפרשה בכל הגידולים מאזור הצפון.[4]


[1] רמב"ם שם.

[2] בכך נחלקו קדמונים: לדעת רב נטרונאי גאון (תשובות, הוצאת אופק, עמ' 421) וסמ"ג (עשין קלג, מהד' שלזינגר, עמ' עח-עט), גידולים שמקורם ב'גבולות עולי מצרים' פטורים מתרומות ומעשרות. ולדעת הרמב"ם (הל' תרומות פ"א ה"ה) ועוד ראשונים, גידולים אלו חייבים. לכן מפרישים ללא ברכה.

[3] כפתור ופרח פ"ה (הוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות, עמ' סח-סט).

[4] מלבד בית שאן, עי' רמב"ם הל' תרומות שם. בצד המערבי נהגו לברך על ההפרשה עד ראש הנקרה ובצד המזרחי נהגו לברך גם ברמת הגולן.

רבני מכון התורה והארץ | י"ד אב תשע"ט 8:53