האם צריך לעשר ירקות ? או שמעשרים רק פירות?!

שאלה

האם צריך לעשר ירקות ? או שמעשרים רק פירות?!

תשובה

יש להפריש תרומות ומעשרות מכל דבר הנאכל שגידולו מן הארץ .

אלא שדגן תירוש ויצהר הוא חיוב מדאורייתא וירקות חיובו מדרבנן.


רבני מכון התורה והארץ | כ"א אב תשע"ט 12:47