הידרופוניקה (גידולי מים) וחיובם בתרומות ומעשרות

שאלה

שלום האם אפשר להקל במעשרות של לואיזה הגדלה בהידרופוניקה מס"ס, שמא עלים לתה שלא נאכלים פטורים ושמא גידול מים פטור. על הדרך אשמח לדעת אם יש אפשרות להקל בהידורופוניקה גם למאכל תודה!

תשובה

לגבי גידולים שגדלים בהידרופוניקה (ללא מצע גידול בכלל) נחלקו הגר"מ אליהו זצ"ל ומו"ר הגר"י אריאל שליט"א. לדעת הגר"מ אליהו - חייב; ולדעת הגר"י אריאל - פטור מתרו"מ; עי' ס' התורה והארץ ג עמ' 217-215 ושם ח"ד, עמ' 36-33. אם הגידולים גדלים בבית או בחממה (שדינה כבית) זוהי סיבה נוספת להקל, שכן נחלקו בזה הרמב"ם, והראב"ד, עי' רמב"ם, הל' מעשר פ"א ה"י.

לגבי לואיזה שאינו מיועד אלא לתה ואין אוכלים אותו כמות שהוא בוודאי שאם גדל בהידרופוניקה ללא שום מצע גידול - אין צורך להפריש תרו"מ. ועי' ס' התורה והארץ ד, עמ' 26-10.

חנוכה שמח, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | כ"ה כסלו תשע"ט 9:54