הפרשה מכמות חסרה

שאלה

הפרשתי תרומות ומעשרות כנוסח שקיבלתי ממכון התורה והארץ ( יש לי מינוי) אחרי שהפרשתי ברכתי ואמרתי את הנוסח הסתבר לי שלקחתי פחות מאחוז מהפירות מה עכשיו אני צריך לעשות?

תשובה

ב"ה ט' טבת ה'תשע"ט

 

הפרשת תרומות ומעשרות מכמות חסרה

שלום וברכה וכל  טוב

בנוגע לשאלתך, כיצד לנהוג שהפרשת תרומות ומעשרות וגילית שהפרשת פחות מ 1% מכלל הפירות?

התשובה היא שצריך להישאל על כל ההפרשה ולהפריש מחדש בלא ברכה, כיוון שכיוון שלא הזזת הצידה כמות מספקת של פירות או ירקות, יוצא מכך, שכל ההפרשות שאמרת אינן מדויקות, או שלא חלו כלל, או שחלו בצורה חלקית. והתרומה הגדולה פשוט שהיא לא חלה, כך שאין כיסוי למילים "שאר מה שהנחתי בצד הרי הוא תרומה גדולה על הכל".

לפיכך, כאמור הפתרון המעשי הוא להישאל על הפרשת התרומות ומעשרות בדרך של התרת נדרים. שהרי הפרשת תרו"מ נעשית על ידי פינו כשאנו קובעים את מעמדם ההלכתי של הפירות שאנו מפרישים, כשחלק מהפירות אנו אף אוסרים באכילה מחמת כן.  

כיצד נשאלים על ההפרשה, אוספים שלושה אנשים שמבינים מהם נדרים ומהי התרת נדרים, ומספרים להם את שאירע. לאחר מכן המפריש יסביר מדוע הוא מבקשת התרת נדרים בדרך של פתח וחרטה יחד, ויאמר את הנוסח כדלהלן: "אילו ידעתי שאפריש כמות חסרה ושאתחרט על כך לא הייתי מפריש", והם אומרים לו: "מותר לך, מותר לך, מותר לך".

לאחר ההתרה צריך לחזור ולהפריש כדין אך אין לברך על הפרשה זו.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | ט' טבת תשע"ט 10:56