הפרשה נוספת מענבים שהופרשו מהם תרו"מ ולאחר מכן עשו מהם יין

שאלה

שלום וברכה עשרתי ענבים שבצרתי מהעץ בחצר. לאחר מכן עשיתי מהענבים יין. האם צריך לעשר בשנית?

תשובה

ב"ה


שלום  וברכה, התשובה לשאלה תלויה, האם כבר בשעת הפרשת התרומות והמעשרות מהענבים, תכנתת להכין מהם יין. שאם כן הדבר הרי שחז"ל קבעו שהפרשה כזו אין לה תוקף כלל, מפני הפסד כהן שבמקום שיקבל תרומה מהיין נותנים לו תרומה מהענבים. ולכן במצב כזה צריך להפריש פעם נוספת לאחר סינון היין. אמנם ההפרשה הנוספת תהיה בלי ברכה, היות ויש הפוסקים שבימינו אין כלל צורך להפריש היות שהכהן אינו יכול את התרומה לא מהענבים ולא מהיין. וכיוון שחוששים לדעתו משום כך צריך להפריש פעם נוספת אך ללא ברכה.

אך אם רצית לאכול את הענבים והפרשת לשם כך תרו"מ ואח"כ התחרטתם והכנתם יין אין צורך בהפרשה נוספת. 


בברכת התורה והארץ 

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | כ"ה אלול תשע"ט 15:07