הפרשת תותים בבית

שאלה

שלום כבוד הרב, אני מגדלת במרפסת ביתי מספר שתילי ירקות ותותים בעציצים. המרפסת בקומה 2 בגודל 21 מ"ר מקורה ברובה למעט החלק הקטן (3 מ"ר) בו גדלים הצמחים. שאלותי: 1. האם מותר לי לקטוף כל פעם תות בודד ולאכול ישר מהצמח ללא תרומות ומעשרות? 2. מה לגבי ירק בודד שמבשיל מידי פעם, האם חייב בתרומות ומעשרות? 3. האם קיימת אפשרות לעשר מראש על כל התוצרת העתידית של הצמח? זאת מפני שהתוצרת כל כך קטנה בכל פעם... בתודה מראש על תשובתך.

תשובה

בס"ד


מועדים לשמחה


א. אפשר. 

ב. כל אכילה מחייבת אפילו תות אחד. 

ג. אי אפשר לעשות הפרשה מראש על כל התוצרת אבל אם הדבר מסבך אותך אפשר לעשות הפרשה כל שבוע, כגון לקבוע יום מסויים ולהפריש. 

הנחיות מעשיות:

א.      יש להכין בצד פירות תלושים.

ב.       כמות הפירות התלושים צריך להיות אחוז ומעט של הפירות העתידים להלקט.

ג.        אנו ממליצים לעשות הפרשות מראש, אך ורק לשבוע, ולעשות נוהל קבוע (כגון כל יום א' בשבוע).

ד.       יש לדאוג שהפירות התלושים ישמרו ולא יאבדו עד ההפרשה הבאה.

ה.      נוסח הפרשה מראש נוצר למקום שיש חשש לתקלות, כגון: ילדים או זרים שקוטפים בלא רשות.

ו.        יש להבין את הנוסח קודם אמירתו.

ז.        בנוסח של משפט כהן נאמר שכל פעם שתולש יאמר "אני סומך על מה שהפרשתי בשעה", בדיעבד אם לא אמר ג"כ תופסת ההפרשה.

 

 

 

תרומה גדולה:

הגרם העליון מהטבל שבשקית המיועדת לתרומה גדולה, יהיה תרומה גדולה על כל פירות גינתי לכשיקטפו מעתה עד הלקיטה להפרשה הבאה.  ההפרשה תחול כל פעם בשעת הלקיטה.

 

מעשר ראשון:

מאית מהפירות שילקטו מהיום ועד הלקיטה להפרשה הבאה, הנמצאת בצד העליון של הטבל שבשקית המיועדת לתרומת מעשר, ועוד תשעה חלקים כאלו שיהיו בצד העליון של הפירות שילקטו מעתה עד הלקיטה להפרשה הבאה, יהיו מעשר ראשון.

 

תרומת מעשר

המעשר ראשון שקבעתי  בשקית המיוחדת יהיה תרומת מעשר.

 

מעשר שני / עני

עשירית מפירות הטבל שילקטו כל פעם, מהיום ועד הלקיטה להפרשה הבאה, הנמצאים בצד התחתון של הפירות יהיו מעשר שני ומחוללים בתוספת רבע מערכו על פרוטה וברבע במטבע המיוחדת לי לחלול מעשר שני.

 

 

 

לכתחילה יש לומר בזמן קטיף פירות:

"אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומ"ע על הפירות התלושין, שיחדתי אותם לתרומ"ע על הפירות הללו לכשיתלשו".


מועדים לשמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט ניסן תשע"ח 21:04