הפרשת תרומות ומעשרות מזרעים

שאלה

ב"ה שלום רב לגבי מעשר של זרעי ירקות גדלתי ירוק וחלק מהם השארתי לזרעים האם הם חייבים במעשרות? כי אני לא יודע האם הזרעים שלהם משמשים גם לאכילה 1. זרעים של צנון דיקון (Daikon Radish) 2. זרעים של סלק 3. זרעים של גזר תודה רבה ושבת שלום

תשובה

אם זרעו לצורך זריעה פטור מתרומות ומעשרות (עי' חזו"א מעשרות סי' ס"ק יח) אך מאידך אסור לזרוע זרעים מירקות טבל כמובאר ברמב"ם הל' מעשר פ"ו ה"ג. לכן למעשה אין זה משנה אם הזרעים הנ"ל ראויים לאכילה או לא. בכל מקרה יש להפריש מכל הירקות להפקיע את איסור הטבל וממילא מותר לזרוע גם את הזרעים.

בברכת שנה טוב כתיבה וחתימה טובה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | כ"ב אלול תשע"ט 10:18